Övriga projekt

Hemsidan för vårt ”syskon”, Trafikpedagogerna i Lund, har utvecklats av oss. Den heter www.trafikpedagogerna.com och innehåller nödvändig information om skolan och dess verksamhet och använder sig bl a av funktioner som STR (Sveriges Trafikskolors Riksförbund  ) ställer till förfogande.

När man ständigt sysslar med så allvarliga saker som körkortsutbildning och trafiksäkerhet så känns det bra att ibland skoja till det.

Det första skojet är www.olegs-drivingschool.com.

Vi hade bilder som vi tyckte skulle passa en ”annorlunda” trafikskola och vi satte oss att leka fram en hemsida.

Vi vill varna för starkt innehåll! Och – någon koppling till verkligheten finns alltså inte.

Nästa hemsida på skoj innehåller den klassiska leken ”Finn fem fel”, fast på engelska  – www.findfivethings.com.

Sidan är inte riktigt färdig. Vi jobbar med den på lediga stunder och det är oftast långt mellan dem.